Everest Advies

Over

Het adagium van Everest Advies is ‘excellence in financial reporting and auditing’. Wilt u een kwaliteitsimpuls geven aan uw externe berichtgeving of uw controleproces laten toetsen, dan bent u bij Everest Advies aan het juiste adres. Everest Advies is sinds 1 oktober 2010 actief als onafhankelijk adviseur op het gebied van verslaggeving en accountantscontrole. Na 25 jaar KPMG (waarvan 9 jaar als partner) richt Gert-Peter den Hollander RA zich met Everest Advies op 2 typen klanten: grote of beursgenoteerde ondernemingen en middelgrote accountantskantoren.

Everest Advies adviseert ondernemingen over externe berichtgeving, en denkt mee over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan verslaggevingsvoorschriften (IFRS en Titel 9) en gerelateerde regelgeving als de Transparantierichtlijn en de Corporate Governance code. Everest Advies kan uw organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van IFRS conversietrajecten. Onze deskundigheid en ervaring zorgen ervoor dat uw berichtgeving professioneler, concreter en meer ‘to the point’ wordt, en in overeenstemming met relevante regelgeving.

Voor middelgrote en kleine accountantskantoren kan Everest Advies optreden als Onafhankelijke Kwaliteits Beoordelaar of Pre Issuance Reviewer, in situaties dat u behoefte hebt deze rol door een externe (onafhankelijke) partij te laten invullen. Ook kunnen wij fungeren als klankbord bij verslaggevings- of controlevraagstukken.