Everest Advies

Ervaring

Gert-Peter den Hollander is gespecialiseerd in International Financial Reporting Standards (IFRS), verslaggeving op basis van Boek 2 Titel 9 BW en de financiële berichtgeving door Organisaties van Openbaar Belang (OOB), en heeft vele ondernemingen geadviseerd over de toepassing van IFRS, zowel beursgenoteerde als niet genoteerde ondernemingen. Daarnaast heeft hij vele IFRS conversie opdrachten uitgevoerd bij zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemingen.

Door zijn affiniteit met verslaggevings– en controlevraagstukken was hij voor tientallen wettelijke controles van OOB’s de Onafhankelijke Kwaliteits Beoordelaar (OKB) in de zin van de Wet toezicht accountantsorganisaties. In die hoedanigheid heeft hij veel ervaring in contacten met toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten. Naast zijn OKB-werkzaamheden was hij ook betrokken bij interne kwaliteitsreviews van jaarrekeningcontroledossiers.