Everest Advies

Klanten

Ondernemingen
Everest Advies adviseert verschillende typen ondernemingen: Nederlandse rechtspersonen met een beursnotering in Nederland of in het buitenland, Nederlandse rechtspersonen die voornemens zijn een notering te verkrijgen (bijv. private equity investments), en overige ondernemingen die hun externe berichtgeving willen professionaliseren. Wij adviseren ook buitenlandse ondernemingen die gebruik maken van een Nederlandse holdingstructuur.

Accountantskantoren
Middelgrote en kleine accountantskantoren kunnen Everest Advies inschakelen voor kwaliteitsvraagstukken met betrekking tot externe berichtgeving of accountantscontrole, en voor de uitvoering van een Onafhankelijke Kwaliteits Beoordeling als bedoeld in de Wet toezicht accountantsorganisaties.

Omdat Everest Advies geen jaarrekeningcontroles verricht, opereren wij onafhankelijk.
Everest Advies richt zich niet op financiƫle instellingen (banken, verzekeraars etc.) of ondernemingen die US GAAP toepassen.